Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

tiet 5 - bai 2 - ti so luong giac cua goc nhon

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: luuli
Người gửi: Mai Thúy Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:14' 05-09-2010
Dung lượng: 683.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Cho hai tam giác vuông ABC (Â = )
và A`B`C` ( Â`= ) có
a,Chứng minh hai tam giác đồng dạng.
b, Viết các hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của chúng( mỗi vế là tỉ số giữa hai cạnh của cùng 1 tam giác)
Làm thế nào để đo được chiều cao của tháp, chiều rộng của khúc sông?
Nhờ tỉ số lượng giác của góc nhọn,có thể tính được chiều cao của tháp và chiều rộng một khúc sông mà ta không thể đo trực tiếp được.
TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
Tiết 5 -BAỉI 2
2
3
A
B
C
Trong một tam giác vuông, nếu biết tỉ số độ dài của hai cạnh thì có biết được độ lớn của các góc nhọn hay không?
cạnh kề
cạnh đối
A
B
C
I. KHÁI NIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC NHỌN
a) Mở đầu : (SGK trang 71)
Dựng một tam giác ABC vuông tại A có góc B = ? .
? AC là cạnh đối của góc B
? AB là cạnh kề của góc B
? BC l cnh huyỊn
cạnh huyền
Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau khi nào?
Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau khi và chỉ khi có một cặp góc nhọn bằng nhau hoặc tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề hoặc tỉ số cạnh kề và cạnh đối, giữa cạnh đối và cạnh huyền.của một cặp góc nhọn của hai tam giác vuông bằng nhau( theo các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông).
Ngược lại khi hai tam giác vuông đã đồng dạng, có các góc nhọn tương ứng bằng nhau thì ứng với mộĩ cặp góc nhọn, tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề, tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối, giữa cạnh kề và cạnh huyền.là như nhau. Vậy trong tam giác vuông các tỉ số này đặc trưng cho độ lớn của góc nhọn đó.
Xét tam giác ABC vuông tại A có góc B = ? . Chứng minh rằng :
45?
?1
A
B
C
Khi ? = 45? , ?ABC vuông cân tại A.
? AB = AC
? AC = AB
? ?ABC vuông cân tại A
? ? = 45?
? Bài giải :
? Khi ? = 60? , lấy B` đối xứng với B qua AC,
Trong ?ABC vuông, nếu gọi độ dài cạnh AB = a thì BC = BB` = 2AB = 2a.
Do đó, nếu lấy B` đối xứng với B qua AC thì CB = CB` = BB`
? ?BB`C là tam giác đều
? góc B = 60?
60?
a
A
B
C
B`
2a
Áp dụng định lý Py-ta-go trong ?ABC vuông, ta có :
ta có ?ABC là một nửa tam giác đều CBB`.
? BC = 2AB
b) Định nghĩa:
? Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc ? , ký hiệu là sin?.
? Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc ? , ký hiệu là cos?.
? Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc ? , ký hiệu là tg?.
? Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là côtang của góc ? , ký hiệu là cotg?.
A
P
cạnh huyền
cạnh kề
cạnh đối
x
y
Vẽ một góc nhọn xAy có số đo bằng ?, từ một điểm M trên cạnh Ax vẽ đường vuông góc với Ay tại P. Ta có ?MAP vuông tại P có một góc nhọn ?.
Cách nhớ
Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin hai cạnh kề huyền chia nhau
Nhớ rồi ta tính được mau
Tìm tang hai cạnh chia nhau đối kề
Sao đi học
Cứ khóc hoài
Thôi đừng khóc
Có kẹo đây
TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
A
P
cạnh huyền
cạnh kề
cạnh đối
x
y
?
Nhận xét :
Các tỉ số lượng giác của một góc nhọn (? < 90?) luôn luôn dương. Hơn nữa, ta có :
sin? < 1
cos? < 1
Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C = ? . Hãy viết tỉ số lượng giác của góc ?.
?
?2
? Bài giải :
A
B
C
Khi góc C = ? thì :
Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B trong hình 15.
45?
Ví dụ 1
? Bài giải :
A
B
C
= sinB
= cosB
= tgB
sin45?
cos45?
tg45?
cotg45?
= cotgB
Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B trong hình 16.
60?
Ví dụ 2
? Bài giải :
A
B
C
= sinB
= cosB
= tgB
sin60?
cos60?
tg60?
cotg60?
= cotgB
Chọn kết quả thích hợp
sinB
cosB
tgB
cotgB
_ Học thuộc các công thức tỉ số lượng giác của góc nhọn.
_ Làm hoàn chỉnh bài tập từ bài 11 đến bài 13 trang 76, 77 SGK.
_ Chuẩn bị phần 2) Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
HƯỚNG DẪN Ở NHÀ
 
Gửi ý kiến